Tiberius Silvashi

Живопис І 2007 І папір, мішана техніка І 40х55

Тіберій Сільваші